نمایش دادن همه 3 نتیجه

آرامگاه بابا رکن‌الدین

آرامگاه بابا رکن‌الدین مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، مجموعه تخت فولاد واقع شده و این اثر در

کبوتران برج نشین مرداویج اصفهان

کبوتران برج نشین مرداویج اصفهان | ماجرای جالب کبوترخانه‌های اصفهان و تعداد آنها به روایت جهانگرد فرانسوی برج کبوتر مرداویج

مدرسه چهارباغ اصفهان

مدرسه چهارباغ اصفهان بسیاری از زنان درباری عصر صفویه، واقف بوده اند، مادر شاه سلطان حسین یکی از این زنان