بندعینک

۳۷ تومان
طول بندعینک مشکی با گل های نقره ای:91cm طول بندعینک مشکی با گل های سبز: 91cm طول بند عینک سبز با گل های زرد به زیبایی گل های آفتاب گردان: 92cm

گردنبند رولباسی و رومانتویی زنانه و دخترانه

۲۸ تومان
*رنگ ثابت * ضدحساسیت طول زنجیرگردنبند:33/5cm ابعادپلاک:5cm×3 جنس زنجیر:فلز برنز جنس پلاک:فلزبرنز

گردنبند عاج فیل

۲۸ تومان
*رنگ ثابت *ضدحساسیت طول زنجیر:30cm ابعاد پلاک:5/5cm×1/2 جنس زنجیر:فلز برنز جنس پلاک:فلزبرنز

نیم ست هندوانه🍉🍉

۴۵ تومان
*رنگ ثابت
*ضدحساسیت طول زنجیرگردنبند:29cmابعاداک:6cm×4ابعاد گوشواره:4/5cm×2/7 رنگ زنجیر وقلاب گوشواره:برنزی جنس زنجیروقلاب گوشواره: فلزبرنز جنس هندوانه ها:چرم قرمز جنس آویز پلاک وگوشواره: مروارید